REFLEX SK, s.r.o
Rakovo pri Martine
038 42 RAKOVO

IČO: 36369934
IČ DPH: SK2020118166

OR Obchodného súdu Žilina
Vložka číslo: 10182 / L

Tel.: +421 43 423 9154
Fax: +421 43 423 0983Vedenie spoločnosti
+420 602 334 034 Ing. Vít GABRIEL gabriel@reflexsk.sk
Vedúci predaja
+421 905 210 640 Ing. Martin Bliska bliska@reflexsk.sk
Reflex technické oddelenie
+421 905 894 470 Ing. Branislav Jelínek jelinek@reflexsk.sk
+421 907 385 392 Ing. Marián Vaňko vanko@reflexsk.sk
+421 905 584 732 Jozef Letrich letrich@reflexsk.sk
Reflex 24 hod. servis
+421 905 727 713 Ján Suchý servis@reflexsk.sk
+421 907 193 929 Ondrej Kamenský servis@reflexsk.sk
+421 918 897 210 Igor Fridrich servis@reflexsk.sk
Reflex ekonomické oddelenie
+421 908 614 281 Viera Paulínyová paulinyova@reflexsk.sk
Bankové spojenie

ČSOB, a.s. pobočka Martin
Číslo účtu: 4003707691 / 7500
IBAN: SK24 7500 0000 0040 0370 7691
Swiftový kód (BIC): CEKOSKBX
 

Vedenie skupiny Winkelmann

Reflex Winkelmann GmbH + Co. KG
Gersteinstraße 19
59227 Ahlen
Tel.: +49 (0) 23 82 / 70 69 - 0
Fax: +49 (0) 23 82 / 70 69 - 588
E-Mail: info@reflex.de
www.reflex.de