Zásady ochrany osobných údajov


1. Prehľad ochrany údajov


Všeobecné

Nižšie uvádzame jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s Vašimi osobnými údajmi pri návšteve našich webových stránok. Osobné informácie sú všetky údaje, ktoré by mohli viesť k Vašej osobnej identifikácii. Detailné Informácie o ochrane údajov nájdete v nižšie uvedených zásadách ochrany osobných údajov.

Zber dát na našich webových stránkach

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na týchto stránkach?

Údaje zhromaždené na tejto webovej stránke spracováva prevádzkovateľ webových stránok. Kontaktné údaje nájdete nižšie.

Ako zhromažďujeme údaje?

Zhromažďujeme údaje, ktoré nám poskytnete - napríklad údaje, ktoré zadáte na Kontaktný formulár.
Ostatné dáta sú automaticky zhromažďované našimi systémami IT pri návšteve webových stránok. Tieto údaje sú predovšetkým technické údaje, napríklad: prehliadač a operačný systém, ktorý používate pri vstupe na naše stránky.

Na čo používame Vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje, aby sa zaistilo riadne fungovanie webových stránok. Iné údaje je možné použiť k analýze toho, ako návštevníci stránky využívajú.

Aké práva máte ohľadom Vašich údajov?

Máte vždy právo bezplatne požadovať informácie o uložených údajoch, ich pôvode, príjemcoch a účele zberu. Máte taktiež právo požadovať, aby boli údaje opravené, zablokované alebo vymazané. Pokiaľ budete mať ďalšie otázky týkajúce sa súkromia a ochrany údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej nižšie. Samozrejme môžete taktiež podať sťažnosť na príslušné regulačné orgány (napr. Úrad pre ochranu osobných údajov https://dataprotection.gov.sk/uoou/ ).

Analýza a nástroje tretích strán

Pri návšteve nášho webu môžu byť urobené štatistické analýzy vášho surfovania. To sa deje predovšetkým pomocou súborov cookies a analýz. Analýza surfovania je obvykle anonymná, t.j. my vás z týchto údajov nebudeme schopní identifikovať. V prípade námietok voči tejto analýze je možné predísť tým, že nebudete používať niektoré nástroje. Podrobné informácie nájdete v nasledujúcich zásadách ochrany osobných údajov. K tejto analýze môžete vzniesť námietky. Nižšie vás budeme informovať o tom, aké možnosti je možné využiť v tomto prípade.

2. Obecné informácie a povinné informácie

Ochrana dát

Ako prevádzkovatelia tejto webovej stránky berieme ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne. Zachádzame s Vašimi osobnými údajmi ako s dôvernými a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov.
Ak používate tieto webové stránky, budeme zhromažďovať rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa Vás osobne týkajú. Zásada ochrany osobných údajov vysvetľuje, aké informácie zhromažďujeme a prečo ich používame. Vysvetľuje taktiež, ako a za akým účelom sa to deje.
Vezmite prosím na vedomie, že údaje prenášané prostredníctvom internetu (napr. prostredníctvom e-mailovej komunikácie) môžu byť predmetom narušenia bezpečnosti. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Oznámenie týkajúce sa strany zodpovednosti za túto webovou stránku

Zodpovednosť za spracovanie údajov na tejto webové stránke náleží spoločnosti:

Reflex SK s.r.o.
Rakovo pri Martine
038 42 RAKOVO
Slovenská Republika
Telefón: +421 43 423 9154
E-mail: ochranadat@reflexsk.sk
Zodpovednou stranou je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spoločne s ostatnými rozhoduje o účele a spôsobe spracovania osobných údajov (mená, e-mailové adresy atd.).

Zrušenie Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov

Množstvo úkonov, ktoré súvisia so spracovaním údajov je možné iba s vaším výslovným súhlasom. V budúcnosti môžete kedykoľvek zrušiť svoj súhlas. Žiadosť o zrušenie súhlasu je možné e-mailom. Údaje, ktoré sme dostali a spracovali pred prijatím Vašej žiadosti, môžeme legálne spracovávať.

Právo podávať sťažnosti regulačným orgánom

Pokiaľ došlo k porušeniu právnych predpisov v oblasti ochrany údajov, môže dotknutá osoba podať sťažnosť príslušnému dozornému úradu. Príslušný regulačný orgán pre záležitosti súvisiace s legislatívnou ochranou údajov je Úrad pre ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/)

Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo na to, požadovať doručenie údajov, ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu alebo pri uzatvorení zmluvy, automaticky sebe alebo tretej strane v štandardnom, strojovo čitateľnom formáte. Požiadavka pre priamy prenos údajov inému zodpovednému subjektu je možné urobiť iba v rozsahu technicky možnom.

Šifrovanie SSL alebo TLS

Táto stránka používa z bezpečnostných dôvodov šifrovanie SSL alebo TLS pre ochranu prenosu dôverného obsahu. Jedná sa napríklad o dotazy, ktoré nám zasielate ako prevádzkovateľ webu. Šifrované pripojenie je možné rozpoznať v riadku adresy prehliadača, keď sa zmení z "http: //" na "https: //".

Informácie, blokovanie, odstránenie

Podľa zákona máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadne Vašich osobných údajov, ktoré sú uložené. Napríklad ich pôvod, príjemca a účel, pre ktorý boli spracované. Máte taktiež právo tieto údaje opraviť, zablokovať alebo odstrániť. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v právnom oznámení v prípade, že máte ďalšie dotazy k tejto téme ohľadne osobných údajov.

Odmietnutie propagačných e-mailov

Vyjadrujeme dôrazný nesúhlas využívať kontakty uvedené na webe reflexsk.com tretím stranám k zasielaniu reklamných informáciám (spam a pod.) pokiaľ k nim nemajú výslovný súhlas alebo pokiaľ nie sú priamo vyzvaní. Sme pripravení učiniť príslušné právne kroky, pokiaľ bude porušené niektoré z práv v súvislosti s nariadením GDPR.

4. Zber údajov na našich webových stránkach Cookies

Niektoré z našich webových stránok používajú cookies. Súbory cookies nepoškodia Váš počítač a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookies robia naše webové stránky užívateľsky príjemnejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v počítači a v prehliadači. Väčšina súborov cookies, ktoré používame, sú tzv. "Session cookies". Automaticky sa vymažú po Vašej návšteve. Ostatné súbory cookies ostanú v pamäti zariadenia, pokiaľ ich neodstránite. Tieto cookies umožňujú rozpoznať Váš prehliadač pri nasledujúcej návšteve webu.

Môžete nakonfigurovať prehliadač, aby Vás informoval o používaní súboru cookies, aby ste sa mohli rozhodnúť, či prijať alebo odmietnuť súbor cookies. Môžete taktiež nakonfigurovať Váš prehliadač, aby automaticky prijímal cookies za určitých podmienok alebo ich vždy odmietol alebo automaticky zmazal cookies po zatvorení prehliadača. Zakázanie súborov cookies môže obmedziť funkčnosť tohto webu.

Cookies, ktoré sú potrebné pre uľahčenie elektronickej komunikácie alebo poskytovanie určitých funkcií, ktoré si prajete (napr. nákupný košík) sú uložené podľa čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má skutočný záujem, aby pri ukladaní súborov cookies zaistil optimalizované služby bez technických chýb. Pokiaľ budú uložené taktiež iné súbory cookies (napríklad tie, ktoré sa používajú k analýze surfovania), budeme s nimi zachádzať samostatne v súlade s ochranou osobných údajov.

Súbory protokolu serveru

Poskytovateľ webových stránok automaticky zbiera a ukladá informácie, ktoré Váš prehliadač automaticky prenáša do "súborov protokolu serveru", ktorými sú:
  • Typ prehliadača a verzie prehliadača
  • Použitý operačný systém
  • URL odkazujúceho užívateľa
  • Názov užívateľa prístupového počítača
  • Čas požiadavku serveru
  • IP adresa
Tieto údaje nebudú spojované s údajmi z iných zdrojov.
Základom pre spracovanie údajov je čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR, ktorý umožňuje spracovanie údajov pre uzatvorenie zmluvy alebo predbežných opatrení zmluvy.

Kontaktný formulár

Pokiaľ nám pošlete dotazy prostredníctvom kontaktného formulára, uložíme údaje tu  uvedené vrátane kontaktných údajov, ktoré poskytnete, aby sme Vám mohli odpovedať na Vašu otázku a prípadné následné otázky. Nezdieľame tieto informácie bez Vášho povolenia.

Všetky údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, spracujeme iba s Vaším súhlasom podľa článku. 6 1 písm. A) GDPR. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Neformálny e-mail   s touto žiadosťou je dostatočný. Údaje spracované pred prijatím Vašej požiadavky môžu byť i naďalej legálne spracovávané.
Budeme uchovávať údaje, ktoré poskytnete v kontaktnom formulári tak dlho, pokiaľ nepožiadate o ich vymazanie či nezrušíte svoj súhlas ohľadne ukladania, alebo pokiaľ ukladanie dát k tomuto účelu už nebude platné (napr. po spracovaní Vašej žiadosti). Všetky povinné zákonné ustanovenia, najmä ustanovenie o povinných lehotách uchovávania údajov, zostávajú týmto ustanovením nedotknuté.

Registrácia na týchto stránkach

Môžete sa zaregistrovať na našich webových stránkach za účelom získania prístupu k ďalším ponúkaným funkciám. Vstupné údaje budú použité len pre účely príslušného webu alebo služby, pre ktorú ste sa zaregistrovali. Povinné informácie žiadané pri registrácii musia byť poskytnuté v plnom rozsahu, inak bude registrácia zamietnutá. Aby sme Vás včas informovali o dôležitých zmenách ako sú zmeny v rámci nášho webu alebo technické zmeny, použijeme e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.

Údaje poskytnuté pri registrácii spracujeme len na základe Vášho súhlasu podľa čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s ďalším účinkom. Požiadavku môžete zaslať formou e-mailu. Údaje spracované pred prijatím Vašej požiadavky môžu byť i naďalej legálne spracovávané.
Budeme uchovávať údaje zhromaždené pri registrácii po dobu, ktorú zostanete registrovaný na našich firemných webových stránkach. Zákonná lehota uchovávania údajov zostáva nedotknutá.

Spracovanie údajov (údaje o zákazníkoch a zmluvách)

Osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a používame len v rozsahu, v akom je to nevyhnutné pre vznik alebo úpravu zákonných vzťahov s nami (centrálne údaje). To sa vykonáva v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR, ktorý umožňuje spracovávanie údajov k uzatvoreniu zmluvy alebo predbežných opatrení k zmluve. Zhromažďujeme, spracovávame a používame Vaše osobné údaje pri vstupe na naše webové stránky (údaje o používaní) len v rozsahu potrebnom k tomu, aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby a fakturovať za ne. Zhromaždené údaje o zákazníkoch budú zmazané po dokončení objednávky alebo ukončení obchodného vzťahu. Zákonná lehota pre uchovávanie zostává nedotknutá.

Prenos dát pri registrácii služieb a digitálny obsah

Osobné identifikačné údaje dávame tretím stranám len v rozsahu, ktorý je požadovaný pre splnenie zmluvných podmienok s nami, napríklad s bankami poverenými spracovaním Vašich platieb.

Vaše údaje nebudú prenášané za iným účelom, pokiaľ nám k tomu výslovne nedáte súhlas.
Vaše údaje nebudú zverejnené tretím stranám pre reklamné účely bez Vášho výslovného súhlasu.
Základom pre spracovanie údajov je čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR, ktorý umožňuje spracovávanie údajov k plneniu zmluvných podmienok alebo predbežných opatrení.

5. Analýza a reklama

Google analýza

Tato webová stránka používa službu Google Analytics - webovú analytickú službu. Je prevádzkovaná spoločnosťou Google Inc., 1600, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používa tzv. "Cookies". Jedná sa o textové súbory uložené v počítači, ktoré umožňujú analýzu využívania webovej stránky. Informácie generované cookies o Vašom používaní týchto webových stránok sú obvykle prenášané na server Google v USA a tam uložené.
Cookies Google Analytics sú uložené na základe článku. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má skutočný záujem analyzovať chovanie užívateľov s cieľom optimalizovať jeho webové stránky, aj ich reklamu.

Anonymné IP

Na týchto webových stránkach sme aktivovali funkciu anonymnej IP. Vaša IP adresa bude Googlom skrátená v rámci Európskej únie alebo iných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred odoslaním do Spojených štátov. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa odoslaná spoločnosťou Google v USA a skrátená tam. Spoločnosť Google túto informáciu použije menom prevádzkovateľa tejto služby na webových stránkach, vyhodnotí Vaše používanie webových stránok, zostaví správu o aktivitách na webe a poskytne ďalšie služby týkajúce sa činnosti webových stránok a používania internetu pre prevádzkovateľa webových stránok. Adresa IP prenášaná Vašim prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude zlúčená so žiadnymi ďalšími údajmi, ktoré má Google.

Prehliadačový plugin

Môžete zabrániť uloženiu týchto súborov cookies výberom príslušných nastavení v prehliadači. Radi by sme však poukázali na to, že to môže znamenať, že nebudete môcť plne využívať funkcie na tejto webovej stránke. Môžete taktiež predísť generovaniu dát cookies týkajúcich sa používania webových stránok (vrátane Vašej IP adresy), aby boli posunuté a spracované spoločnosťou Google a to stiahnutím a nainštalovaním pluginu pre prehliadač, ktorý je dostupný na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Odmietnutie zberu dát

Môžete odmietnuť zber dát pomocou služby Google Analytics kliknutím na nasledujúci odkaz. Opt-out súbor cookie bude nastavený tak, aby zabránil zhromažďovaniu Vašich dát pri budúcich návštevách tohto webu: Deaktivujte službu Google Analytics:  Vypnúť Google Analytics v Google Analytics Opt-out Add-on (možné len v Google Chrome).

Ďalšie informácie o tom, ako služba Google Analytics spracováva užívateľské dáta, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Externé spracovanie dát

Dohodli sme sa so spoločnosťou Google na outsourcingu nášho spracovania dát a plne implementovali prísne požiadavky nemeckých úradov pre ochranu údajov pri používaní služby Google Analytics.

Zhromažďovanie demografických údajov službou Google Analytics

Tento web používa demografické funkcie služby Google Analytics. To umožňuje generovať zostavy obsahujúce prehlásenie o veku, pohlaví a záujme návštevníkov stránok. Tieto dáta pochádzajú z komerčných článkov/stránok Google a návštevníkov tretích strán. Tieto zhromaždené dáta nemôžu byť priradené žiadnemu špecifickému jednotlivcovi. Túto funkciu môžete kedykoľvek zakázať úpravou nastavení reklám vo svojom účte Google alebo môžete zakázať zhromažďovanie údajov službou Google Analytics tak, ako je popísané v časti  "Odmietnutie zberu dát".

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkach používame službu Google reCAPTCHA (ďalej len "reCAPTCHA"). Táto služba je poskytovaná spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

reCAPTCHA slúži k overeniu, či údaje zadané na našich webových stránkach (napríklad na kontaktný formulár) boli zadané človekom alebo automatizovaným programom.  reCAPTCHA analyzuje chovanie návštevníka webových stránok na základe rôznych charakteristík. Táto analýza sa spustí automaticky ihneď ako návštevník internetu vstúpi na webové stránky. Za účelom analýzy, reCAPTCHA vyhodnocuje rôzne informácie (napr. IP adresu, ako dlho je návštevník na webe alebo pohyby myšou vykonané užívateľom). Dáta zhromaždené počas analýzy budú dané spoločnosti Google. ReCAPTCHA. Analýzy prebiehajú len v pozadí. Návštevníkom webových stránok sa nikde nezobrazuje, že taká analýza prebieha.
Spracovanie dát je založené na čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má skutočný záujem ochrániť svoje stránky pred nekalým automatizovaným prehliadaním a spamom.

Ďalšie informácie o reCAPTCHA spoločnosti Google a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na nasledujúcich stránkach https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

6. Pluginy a nástroje

Youtube

Naše webové stránky využívajú pluginy z YouTube, ktoré prevádzkuje spoločnosť Google. Prevádzkovateľ stránok je YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokiaľ navštívite nejakú z našich stránok s pluginom YouTube, je zaistené pripojenie k serverom YouTube. Server YouTube je informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Pokiaľ ste prihlásený ku svojmu účtu YouTube, tak vám Youtube umožní propojiť prehliadanie priamo s Vašim osobným profilom. Pokiaľ o to nestojíte, môžete sa odhlásiť z účtu YouTube.

Služba YouTube sa používa preto, aby stránky priťahovali viac pozornosti. Všetko sa odohráva na základe čl. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO.

Ďalšie informácie o správe užívateľských údajov nájdete v prehlásení o ochrane údajov YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Webové písmo Google (font)

Pre jednotné zobrazenie písma používa táto stránka webové písmo poskytované spoločnosťou Google. Keď otvoríte webovú stránku, Váš prehliadač načíta potrebné webové písmo do pamäte prehliadača kvôli správnemu zobrazeniu textu a písma. K tomuto účelu musí Váš prehliadač vytvoriť priame spojenie so servermi Google. Google tak zaistí, že naše webové stránky boli prístupné prostredníctvom Vašej IP adresy. Používanie webových písiem Google je v záujme jednotnej a atraktívnej prezentácie našej webovej stránky. Všetko prebieha v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. V prípade, že prehliadač nepodporuje webové písmo, Váš počítač používa štandardné písmo.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s užívateľskými údajmi nájdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese https://www.google.com/policies/privacy/.